Vội

Vội Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa 
 
Vội vàng sum họp vội chia xa. 
 
Vội ăn, vội nói rồi vội thở 
 
Vội hưởng thụ mau để vội già.
 
 
Vội sinh, vội tử, vội một đời 
 
Vội cười, vội khóc vội buông lơi. 
 
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ! 
 
Vội vã tìm nhau, vội rã…, rời…
 
 
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội 
 
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa. 
 
Ngoài hiên đâu thấy hoa hồng nở 
 
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.
 
 
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội 
 
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra. 
 
Đáy nước tìm trăng mà vẫn lội 
 
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà…
 
 
Vội quên, vội nhớ vội đi, về 
 
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê! 
 
Có ai Giác lộ bàn chân vội 
 
Hỏa trạch bước ra, dứt não nề….
 
Nguyễn Văn Anh chuyển bài.