Lễ tưởng niệm lần thứ 19 cố Ni trưởng Thích nữ Bạch Liên

Sáng nay, 27-12 (17-11-Ất Mùi), lễ tưởng niệm lần thứ 19 cố Ni trưởng Bạch Liên, Đệ nhị Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã diễn ra tại tịnh xá Ngọc Phương (Lê Quang Định, Q.Gò Vấp, TP.HCM).


Buổi lễ có sự chứng minh của NT.Thích nữ Tràng Liên, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ; NT.Thích nữ Ngoạt Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì tổ đình Ngọc Phương cùng chư tôn đức Ni hệ phái Khất sĩ các miền tịnh xá và Phật tử tham dự.

Mở đầu buổi lễ, NT.Thích Viên Liên, thay mặt Ni giới hệ phái và môn đồ pháp quyến cung tuyên lược sử NT.Thích nữ Bạch Liên.

Theo đó, cố Ni trưởng xuất gia từ nhỏ tại chùa Sắc tứ Long Hội, buổi đầu xuất gia tu học, Ni trưởng đã thường hằng tinh tấn, công phu công quả vẹn tròn, một lòng vì đạo quên thân.

Là hàng giáo phẩm trong Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Ni yrưởng đã cùng với Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên xây dựng và phát triển Hệ phái Khất sĩ Ni giới Việt Nam khắp miền Trung, Nam.

Ni trưởng đã theo lời Phật dạy, hành theo hạnh Bồ-tát, tuy là hàng Ni giới nhưng luôn đi đầu trong việc khai khẩn những vùng đất hoang để thiết lập các tịnh xá. Ni trưởng  đi đến đâu là đạo tràng, tịnh xá được dựng lập đến đó. Ngoài ra, Ni trưởng còn thành lập cô nhi viện để nuôi trẻ mồ côi…

NT.Bạch Liên được cung thỉnh làm tôn chứng cho đàn giới trong Ni giới Hệ phái và hóa độ hàng trăm đệ tử xuất gia cùng hàng ngàn cư sĩ qua những thời pháp khai tâm, mở trí.

Thuận lý vô thường, Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 21g30 ngày 17-11- Bính Tý (26-12-1996), trụ thế 73 năm, hạ lạp 53 mùa an cư. 

 
Chư Ni chứng minh dâng hương tưởng niệm cố Ni trưởng Đệ nhị 
 
Phật tử nhất tâm tưởng niệm

Tại buổi lễ, NT.Thích nữ Tràng Liên đã nhắc nhở chư Ni phải tu hành tinh tấn để đền ơn chư thầy chư tổ, không phụ công đàn na tín thí cũng như những gì chư tổ đã xây dựng nên.

Trong lời huấn từ, NT.Thích nữ Ngoạt Liên ôn lại những công hạnh của Ni trưởng Đệ nhị khi còn sống đã hết lòng lo cho chư Ni các miền tịnh xá, thường xuyên thăm hỏi, nhắc nhở chư Ni tu tập. Mong chư Ni luôn nhớ những lời giáo huấn của Ni trưởng Đệ nhị mà tu hành.

Tiếp đó là nghi thức dâng hương, trầm và hoa, đảnh lễ giác linh cố NT.Thích nữ Bạch Liên. Lễ tưởng niệm kết thúc với nghi thức cúng dường trai tăng.

 
Như Danh