Nhã lời khiêm cung - Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích

Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích  ( 1912-2013 )
 
Trăm năm niên lẻ thời tu
Bật hiền trí giả, nghiêm từ luật nghi,
Thanh bần đạm bạc khắc ghi
Liễu nhiên an trú, từ bi kinh huyền.

Trăm năm niên lẻ uy nghiêm
Hội Xá chốn Tổ, tịnh viên Đức Ngài,
THANH trong một giọi tinh khôi
BÍCH ngời sáng Ngọc, nhã lời khiêm cung.

Dấu thăng trầm vạn từ dung
Tâm Ngài An Trú, Tuệ hùng Áng văn,
Thân Ngài sáng tựa trăng vàng,
Dung hành nhiếp niệm, hạnh ngàn từ Tôn.

Khắp xứ Bắc dụng xưng ngôn
Ngôi Phó Giám Luật, trải Tòng lâm xưa,
Đến đi trong hạt nắng mưa
Hư không tứ thị, Đại Thừa Đắc Tâm.

Tháp huyền Đất giữa thân nằm
Bốn mùa thay lá, nhã tầm hương say,
Chân dung di ảnh tiễn Thầy
Trời Tây Liên Tịnh, áng Mây Liên Thuỳ.

Xa từ hạnh nguyện đến đi
Bây chừ quỳ trước, dung nghi áng thờ,
Hồng danh sáu chữ nhã tơ
Di Đà Thánh chúng, nối bờ Liên Trung.

Ảnh tác giả được diện kiến Ngài khi vân du xứ Bắc
 
Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám Hà Nam, Viên tịch vào lúc 8 giờ 25 phút hôm nay 23-3-2013 (12-2 năm Quý Tỵ), tại trú xứ của Ngài là tổ đình Hội Xá (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội).

Khi Tăng sai, Ðức Trưởng lão đã trãi qua nhiều trọng trách của giáo hội như: Chánh Ban đại diện Phật giáo huyện Thường Tín; trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây; Hiệu trưởng Trường trung cấp Phật học Hà Tây; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; Ủy viên Hội đồng Trị sự; Ủy viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Viện chủ Tổ đình Hội Xá; Trưởng sơn môn Tế Xuyên Hà Nam. 

Ðặc biệt, tại Ðại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII năm 2012, toàn thể Ðại hội đã nhất tâm suy tôn Trưởng lão Hòa thượng lên ngôi: Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão Hòa thượng cũng là ngôi Đàn Đầu Hòa thượng, A Xà Lê đăng đàn truyền trao giới châu tuệ mệnh cho hàng nghìn giới tử Hà Tây, Hà Nội, Hà Nam. Là ngôi đường chủ nhiều năm của Hạ trường Mai Xá, Hội Xá, Mỗ Lao cùng nhiều trường hạ khác trong và ngoài thành phố Hà Nội để làm khuôn mẫu cho học chúng noi theo.

Năm 2012 vào ngày 25-12-2012 chúng con có nhân duyên diện kiến, được học và ngài chỉ bảo cho nhiều điều: Như giới luật, cách hành trì, pháp tu nhẫn, pháp hành niệm Phật, trao thi kệ ứng dụng..., chúng con đã ghi nhớ và ghi vào quyển sách Tăng Du Bụi Hồng, để lưu dấu một thời hành hoá Xứ Bắc.

Hôm nay, nhân ngày Huý Nhật Ngài, tròn 8 năm vắng bóng, chúng con ghi lại bài thơ. Kính dâng Ngài Mật Giám cho chúng con.

Tk: Thích Minh Thế
 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang 
Ngày 05-03-2020.
Ngày Âm Lịch: 12-02-Canh Tý.