Thiền Thất Vắng Bóng

Trưởng lão Hòa thượng thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH hiệu NGÂN BÌNH.


Thông reo gió quyện trăng hiền
Dòng Hương xanh mát, vườn Thiền Trúc Lâm,
Tiểu thơ dứt trí ươm mầm
Chấp tay bái Phật, ôm tâm tu trì.

Tôn Sư Mật Hiển từ bi
Du già mật pháp, hàng ghi kinh thời,
Tịnh Nhơn tiểu "NGỌC" dâng lời
Tôn Ngài sư phụ, phụng thời Thích Ca.

Pháp dung Tăng tướng Ca Sa
Học uy nghi luật, huyền toà Kim Cang,
Học thông phổ giáo cung đàng
Đêm thâu nghe tiếng, Trăng vàng rừng xưa.

Học chữ Hán, kết duyên đưa
Trì âm Bi chú, Đại Thừa Hoa kinh,
Vạn Hạnh giới thể xương minh
Y trao Bát nhận, nhã tình thoát mê.

Đường xưa du hoá trở về
Pháp âm ban tặng, người nghe thửa nào,
Cung nghinh Giáo Giới truyền trao
Phẩm hàng Giáo Thọ, Trung, Cao, Hiếu - Thuyền.

Cung hàng tiếp nhận mật huyền
Âm vang tán tụng, tọa thiền thâm tâm,
Giọng nói như thể nhã tầm
Mà xuyên rót mật, tạng thầm oai nghi.

Nga, Trung, Tứ Đại Sơn đi
Singapore đến, chẳng bì chi ai,
LƯU THANH cung phạm khó phai
Canada trước, mở vài dấu chân.

Thất hàng tứ chúng thỉnh ân
Thành Viên Bản Thệ, nghinh tâm phụng hành,
 Cố Vấn giáo hạnh viên thành
Vọng nghe tiếng hát, ảnh hàng hương bay.

Trúc Lâm Đại Thánh từ đây
Thỉnh ngôi Phương Trượng, Hiển bầy mười phương,
Chúng huynh đệ tựa dâng hương
Ôn quỳ phụng thỉnh, tấm gương sâu dầy.

Chấp tay yết tổ phụng Thầy
LƯU HOÀ kế vị, từ nay Trú Trì,
Bài học đảnh lễ khắc ghi
Ngàn năm LƯU dấu, hiếm khi THANH hàm.

Thỉnh giáo thọ trao cung ngàn
Hiện thân luật tuệ, nghiêm trang đời đời,
Quốc Ân,Từ Hiếu tiếng cười
Lớp lớp thọ chỉ, nhã lời Thích Tôn.

Thân hiện bệnh ba ngày dồn
Chấp tay niệm Phật, cảm ơn bốn điều,
Sen vàng du nguyện, khắc siêu
Đi về Cảnh Tịnh, nhẹ hiền cõi chơi.

Tám mươi năm hoá giữa đời
Năm lăm mùa hạ, chẳng vơi câu gì,
Rủ mình y pháp ra đi
Thiền thất vắng dáng, truyền bì liên Hoa.

Di Đà tăng chúng bảo toà
Cao đăng chín đóa, cảnh nhà Tây Phương,
Chấp hành phất nguyện lên đường
Ôn đi con ở, niết trường theo sau.
Trưởng lão Hòa thượng thượng NGUYÊN hạ TỊNH tự LƯU THANH hiệu NGÂN BÌNH.

- Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ
- Hội Đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam
- Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN các cấp trên Thế giới.
- Giáo Thọ Sư- Cao Đẳng Chuyên Khoa Phật Học- Từ Hiếu- Huế: Khoá 1-4.
- Giáo Thọ Sư- Trung Cấp Phật Học- Thuyền Lâm- Huế: Khoá 1- 4.
- Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ - Ân Sư GĐPT Việt Nam.
- Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Thừa Thiên.
- Chứng minh Môn phái Tổ đình Tây Thiên- Huế.
- Phương trượng Tổ đình Trúc Lâm -Huế.

Thuận thế vô thường thu thần viên tịch vào lúc 11h30 ngày 19 tháng 06 năm 2020 (nhằm ngày 28 tháng tư nhuận năm Canh tý).
Trụ thế: 80 năm; Hạ lạp: 55 năm.

Lời dạy của Ôn còn đó:

“.....Quý Thầy tu Thiền á, thì không phải cứ ngồi vắt chân lên là tu Thiền. Mà tu làm sao cho cái Tâm của mình lúc nào cũng có Thiền, đi đứng nằm ngồi cũng có Thiền, chấp tác cũng có Thiền và học hành cũng có Thiền. Quan trọng là ở cái Tâm mình lúc nào cũng Thiền..."

Chúng con vận hành lời dạy, uy nghi ứng dụng để mãi là lời trao.
               
 Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang 
                 Ngày 21-06-2020
                 Ngày Âm Lịch: 01- 05-Canh Tý
Cung tiễn Ngài Hồi Quy

Nam Mô Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tứ Thế, Liễu Quán Pháp Phái, Xuân Kinh Trúc Lâm Đại Thánh Tự Đường Thượng, Huý thượng NGUYÊN hạ TỊNH, Tự LƯU THANH, Hiệu NGÂN BÌNH, Trưởng Lão Hoà Thượng Giác Linh.