Uy Hùng Vang Xa - sư bà Thích Nữ Đàm Nhâm

Cố Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Nhâm là một bậc uyên thâm giới luật và trì giới tinh nghiêm. Điều này được thể hiện qua đạo phong cốt cách của Người, nhất là đức hạnh cung kính chư Tăng.

Uy Hùng Vang Xa.

Nghiêm tường giới luật công phu
Lão Ni Bảo Giám, dáng Từ thanh cao,
Soi vầng Nhật Nguyệt trăng sao
Thong dong muôn lối, bước vào Thiền Môn.

Thửa xưa học thuộc Mật ngôn
Lăng Nghiêm ấn chứng, tinh khôn lời Huyền.
Phát tâm dõng mảnh là duyên
Xuất gia đầu Phật, cõi niềm lạc vui.

Thâm thừa kề cận gieo mùi
Hương từ giới hạnh, mài dùi kinh văn,
Các chốn Tổ thỉnh dang Tăng
Tổ Đồng Đắc xứng, vầng trăng soi đường.

Tổ Tâm Tịch luyện chơn thường
Tổ Đơ Thao dạy, khiêm nhường khiêm cung,
Tổ Phổ Tuệ gót hạnh dung
Thấm nhuần Bát Kỉnh, uy hùng vang xa.

Thanh nhàn đạm bạc Ca Sa
Chín Mươi Năm lẽ, thiên hà rong chơi.,
Chốn nâu sòng dạo thảnh thơi
Bảy mươi giới Lạp, khắc lời di huân.

Thọ trì kinh luật chuyên cần
Người người cung kính, thân gần trao tâm,
Năm mươi sáu Lạp, Hạ tầm
Gối niệm Hoa Pháp, thanh âm chốn thiền.

Yết Ma đàn giới tịnh nghiêm
Giáo Thọ - Tôn chứng, giữa miền thanh quy,
Đàn Đầu Hoà Thượng Lão Ni
Vĩnh Phúc cầu thọ, khắc ghi lời Người.

Thỉnh Hàng Chứng Phẩm Muôi nơi
Thanh Hoá - Phú Thọ, giáo lời Di ngôn,
Tay lần chuổi hạt hoa thơm
Nam Mô Đà Phật, gieo mầm tuệ xưa.

Thấm nhuần Chánh Pháp Đại Thừa
Liễu nhiên buôn nhẹ, trút tà huy say,
Vọng niệm thở trả trời mây,
Vọng thân năm ấm, tiễn Thầy Về ngôi.

Ao Thất Bảo Cảnh muôn nơi
Hoa sen Cửu Phẩm, nhạc lời cung nghinh,
Chấp tay niệm Phật tâm kinh
Hàng duyên nguyện cảnh, Đăng Trình Trời Tây.

Viện Chủ Chùa Linh Đường - Hoàng Mai
Nguyên Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo Huyện Thanh Trì.
Nguyên Phó Ban Đặc Trách Ni Giới Thành Phố Hà Nội
Chứng minh tối cao phân ban Ni Giới Trung Ương GHPGVN
Sư Bà Thích Nữ Đàm Nhâm 1931-2020.

 
Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch ngày 2 tháng 7 năm 2020 (Nhằm ngày 12 tháng 5 năm Canh Tý) tại chùa Linh Đường, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Trụ Thế: 91năm
Hạ Lạp: 56 năm
Tăng Lạp: 70 năm


Cung kính, tôn danh một vị đại lão ni đạo cao Đức trọng.
Luôn luôn kính Bát kỉnh pháp với đại Tăng dù là các vị tiểu Tăng.

Cố Đại lão Ni trưởng Thích Đàm Nhâm là một bậc uyên thâm giới luật và trì giới tinh nghiêm. Điều này được thể hiện qua đạo phong cốt cách của Người, nhất là đức hạnh cung kính chư Tăng.


Vì thế, Ni trưởng thường được thỉnh mời làm thầy Giới Sư, Yết ma, Giáo thọ A - Xà - lê, Hòa thượng Đàn Đầu trong các Đại Giới đàn Tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hoá.... tổ chức để trao truyền giới pháp cho cho các giới tử Ni tu học.

Hàng năm, vào các khóa an cư do Thành hội tổ chức, Ni trưởng đều được cung thỉnh ngôi Thủ chúng Ni giới để hành giả Ni nương theo tu tập.

Đại Lão Ni Trưởng được sinh ra trong một gia đình kính tín Tam Bảo thuần thành, tuy nhà nghèo lại đông con, vật chất tuy thiếu nhưng niềm quý kính Tam Bảo và làm theo lời Đức Phật dạy thì không thể nghĩ bàn. Nhờ được thừa hưởng tâm đức ấy nên thiện duyên được xuất gia đầu Phật.

Ni Trưởng vốn thông minh, trí tuệ từ khi còn nhỏ; lại được thân phụ hướng dẫn kinh kệ nên khi xuất gia đã trở thành người xuất chúng trong Ni Giới. Ngài kể lúc 14 tuổi ngài cùng Thân Phụ thi xem ai học thuộc chú Thủ Lăng Nghiêm nhanh hơn và kết quả là 14 ngày Thầy học thuộc, còn Thân phụ ngài 15 ngày mới học xong, chú này người thường mà thuộc được cũng phải hết 3 năm vậy mà chỉ chừng ấy hôm ngài đã học xong.


Hàng ngày, Ngài chăm chỉ tinh tiến tu hành, chấp tác việc chùa và thị giả Thân Thừa nhiều Cụ Tổ lớn như Tổ Đồng Đắc, Tổ Quốc, Tổ Tâm Tịch, Tổ Phổ Tuệ, Tổ Đơ Thao ..... Nên đã học được rất nhiều điều từ các Tổ và đảm đương trọng trách quan trọng trong Giáo hội. Trên Tay ngài hiếm khi rời tràng hạt, miệng luôn xưng danh thánh hiệu đức Từ Phụ A Di Đà. Đến giờ phúc đức tròn đầy viên mãn, Ni Trưởng đã theo Phật tiếp dẫn về Tây, trong giờ phút lâm chung tinh thần tỉnh táo niệm Phật, rồi có duyên lành lớn Ngài được đích thân Hòa Thượng Trưởng Ban hoàng pháp Trung ương cùng với Đại Đức Tăng Ni và hàng Phật tử đến niệm Phật trợ duyên cho Ngài để được sinh lên Cửu phẩm Liên Hoa cõi Phật.


Cuộc đời Cố Đại lão Ni trưởng là một tấm gương cao quý cho hàng xuất gia. Mong rằng thế hệ sau đều noi theo gương Ngài mà tu học để đạo Pháp càng ngày càng thêm sáng, chúng sinh được nương nhờ.

Lời kể của Ni Trưởng và các vị trong Sơn Môn ghi chép - Trích nguồn làm tư liệu quý.

Có lần: Ni Trưởng huấn thị cho các vị Tăng Ni sinh khoá 3 Học Viện, một lời dạy Uyên thâm.

Ngài dạy:

Cao Ni vẫn phải cung kính Sơ Tăng” ...!

Chỉ từng đấy ý thôi cũng biết rằng ngài tôn trọng Bát Kỉnh Pháp đến nhường nào ngay từ những cử chỉ hành động của Ni Trưởng đều toát lên vẻ uy nghi của một vị Bồ Tát nhập thế với bi nguyện sáng ngời.

Chúng con Tk Thích Minh Thế, có nhân duyên diện kiến và cung kính trong những ngày tháng hành hoá xứ Bắc.

Vào năm 2010-2011, chúng con về chốn tổ Linh Đường gieo duyên cúng dường, và được Ni Trưởng ân cần đón tiếp.

Ni Trưởng còn dạy:

"Cung kính Tăng Là cung kính Phật, giữ gìn Chánh pháp an trú trong Bát Kỉnh Pháp như giữ Bồ đề tâm...!"

Lời dạy mãi khắc sâu, hôm nay nghe tin Ni Trưởng an nhiên thu thần về cõi Tịnh, chúng con cung kính báo vọng.
Tk: Thích Minh Thế
Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang
Ngày 2-07-2020 nhằm ngày 12-05-Canh Tý.

Nam Mô Lâm Tế Tông - Trung Hậu Diễn phái - Liên Đàm Đường Thượng - Ma Ha Tỷ Khiêu Ni Bồ Tát Giới Thượng Đàm Hạ Nhâm - Đạo Hiệu Bảo Giám.