Thế giới hiện đại và lối tu không giải thoát

Con người sống trong Thế giới Ta bà này không ít thì nhiều đều bị nhiểm ô tánh khí bất tịnh. Đó là tập khí phiền não mà mỗi người đều cưu mang trong cuộc sống...

Những tập khí phiền não này đã làm trở ngại rất lớn đến việc vãng sanh Cực Lạc. Tôn chỉ của pháp môn tịnh độ là Tín Hạnh Nguyện. Nhờ vào ba yếu tố này con người có thể vãng sanh dễ dàng.
 


Nhưng thực tế không mấy người lưu ý điểm hệ trọng này. Họ cho rằng Tín thì mình đã tin rồi, không tin làm sao tu. Còn hạnh là chổ dụng của thân tâm, tức là tôi đang niệm Phật ngày đêm không nghỉ. Còn nguyện thì tôi đã nguyện rồi. Và như thế mình yên chí là đã tu đúng và chờ đợi vãng sanh.

Không ai nghỉ rằng mình tu là một việc còn vãng sanh lại là chuyện khác.Vì còn phải theo dõi và chuyễn tâm của mình đúng mức. Biết bao nhiêu người tu rất dũng mãnh nhưng tiếc thay họ không được tự tại vãng sanh. Phải cần nhờ ban hộ niệm giúp đở.

Trên nguyên tắc ban hộ niệm giúp đở cho người lâm chung, có thể đạt được tiêu chuẩn 100% với điều kiện phải có sự hài hòa giũa người lâm chung  cùng thân quyến của họ và ban hộ niệm. Hiện nay ở khắp nơi Việt Nam cũng như hải ngoại đều đã thành lập ban hộ niệm để giúp đở người lâm chung và kết quả thực tế cho thấy chỉ được 5,6, 7 chục phần trăm được vãng sanh còn lại là rơi rớt.

Nếu ta ý thức được vai trò phẩm cách của mình và điều chỉnh nhũng tập khí phiền não thì bách phân số người vãng sanh có thể được dâng lên. Mặc dù pháp môn niệm Phật là đới nghiệp vãng sanh.

Nhưng chúng ta phải hiểu chỉ những nghiệp mà ta không thể tu kịp trong một kiếp sống thì nhờ đến tha lực của đức Phật giúp mình mang theo nghiệp vãng sanh, còn như những nghiệp nho nhỏ thì ta phải nên hoàn chỉnh trong kiếp sống hiện tại, để không phải cầu may vào sự giúp đở của kẻ khác.

Có người suốt ngày chấp vào chổ “công phu miên mật” của mình mà không lưu ý đến tự tâm chưa được sạch phiền não. Họ cố gắng niệm Phật rồi thêm cả trì chú cùng đảnh lễ Phật v.v. Nhưng hể ai động đến mình thì lập tức phiền não nổi lên.

Tánh ganh tị, giận tức vẫn còn đầy trong tâm, lại thêm tật ngôi lê đôi mách, đem chuyện xấu của người ra bình luân chỉ trích v.v. Làm người Phật tử chân chánh tu hành không nên nhìn thấy lỗi của chúng sanh, không nên bè phái, phan duyên.

Phải biết quán chiếu thế giới đầy mộng ảo giả dối.  Hành động được như vậy là người chân chánh biết tu pháp môn niệm Phật. Còn ngược lại chỉ là kẻ giả dối ở trong đạo, thực không biết hổ thẹn vì được làm người.

Những việc tu lệch lạc như thế nó ảnh hưởng rất lớn là tự hủy diệt hết cả công đức tu hành. Chúng ta niệm Phật phải nên biết là niệm tự tánh của mình. Niệm Phật phải có Phật trong tâm chứ không phải niệm tính điểm rồi cho rằng mình đã tu nhiều lắm.

Tu như vậy chỉ là tu ngoài da thôi không có một mẩy may nào đạt đến sự chứng đắc, làm sao tự mình vãng sanh đặng. Đây là nói tư cách đi Chùa của những người quá mê mụi trong cuộc sống. Thông thường đến Chùa là phải để tâm học hỏi lấy những điều hay đúng mà vị thầy ở đó đã hướng dẫn.

Khi về nhà là mình phải lập tức mang ra ứng dụng với gia đình mình xa hơn đối với bạn đạo và ngay cả đối với những người nghịch đạo với mình. Những người đi Chùa nhiều năm mà không tu được những điều này có thể là do chính họ không tu hay vị thầy không giảng dạy đúng mức.

Vì pháp môn niệm Phật là dành cho chúng sanh trong đời mạt pháp tức là giai đoạn cuối cùng của chánh pháp. Đồng ý Phật dạy rất nhiều pháp môn tu tập, ai muốn tu cái gì cũng được miễn biết tu là tốt. Thiền Mật Tịnh đều OK cả.

Tuy nhiên thời đại nhiễu nhương này môn thuốc đúng nhất cho căn bệnh thời đại là “A ĐI ĐÀ PHẬT” Nếu quan niệm tu cái gì cũng được, chúng ta đã vô tình phá bỏ trình tự của đức Phật đã khổ công hướng dẫn chúng sanh  qua năm thời kỳ nói pháp và ngài đã huyền ký năm giai đoạn của chánh pháp từ thời kỳ chánh pháp kiên cố cho đến nay là thời kỳ đấu tranh kiên cố.

Do tiên liệu được sự kiện suy đồi của Phật giáo nên ngài phương tiện nói pháp môn niệm Phật là ngầm giúp cho chúng sanh đời sau có điều kiện thoát khỏi sự trầm luân trong thế giới Ta Bà này, nhất là trong giai đoạn cuối cùng của chánh pháp.

Tại sao những người tu sỉ xuất gia không nhận thức điểm này mà còn tiếp tục làm cái gọi là “Dạy thiền”. Họ biết rỏ thời kỳ của “thiền định kiên cố” đã qua rồi thì dạy thế nào để được giải thoát?.

Thế giới này đâu có thật. Ngay cả những sự thành tựu của khoa học cũng là thừa,  chẳng giúp ích gì cho đời sống tâm linh của nhân loại. Khoa học càng tiến bộ bao nhiêu con người càng xa đọa bấy nhiêu.

Điển hình thế giới ngày nay mang lại những tiện nghi vật chất rất đáng kể nhưng nền luân lý và đạo đức của con người lại bệ rạc thoái hóa. Chưa bao giờ hết, chúng ta đã thấy con người ngày nay gian dối đủ kiểu và hung tợn không kém gì loài thú dữ

. Đó có phải là từ những sản phẫm của nền văn minh quá độ hay không? Điều này có tốt hơn thời kỳ “kém văn minh”  trước đây? Chung quy cũng do cái dục vọng của con người quá lớn. Chỉ còn lại duy nhất những con người biết giữ nền luân lý cổ truyền và những người chân chánh tu hành theo Phật giáo là đáng kính phục.

Cái quan trọng là anh phải biết làm lợi ích cho chúng sanh. Những người xuất gia  không từng dạy tín đồ đừng có chấp trước cơ mà??! Họ có thể hướng dẫn tín đồ tu thiền nhưng phải nhấn mạnh cho tín đồ hiểu đó chỉ là môn phụ thôi để giúp mình giảm stress, chứ không phải là chánh hạnh. Pháp môn giúp chúng ta giải thoát chính là niệm Phật cầu vãng sanh.

Sự thật ngày nay vẫn có những vị cao Tăng tu thiền đắc định và có thể tự tại giải thoát, nhưng rất hiếm. Phần đông chỉ học lớm về rồi đi chỉ dạy cho tín đồ khiến cho vô số người bị lạc vào cảnh ma khiến cho điên loạn.

Thật lạ! những vị này (cả Việt Nam lẫn Phương Tây) dạy người ta tu thiền mà tự thận mình chưa thể xuát thần được. Nếu họ chưa thể xuất nhập linh hồn ra khỏi bản thể thì lấy cái gì nhìn thấy được sự thành đạt hay không của thiền sinh Hóa ra là họ chỉ dối gạt tín đồ, một cái tội quá lớn trong Phật pháp.

Có khi họ hỏi lại các vị thầy dạy về Tịnh độ anh đã lên Cực Lạc chưa mà dạy tín đồ sanh về Cực Lạc? Xin thưa Phật có nói rỏ trong Kinh là niệm Phật 10 tiếng trong lúc lâm chung sẽ được vãng sanh. (Đới nghiệp vãng sanh). 

Đó là sự y cứ theo kinh điển không có gì sai trái. Vì vậy vị thầy tu về tịnh độ không cần chứng đắc vãng sanh. Còn pháp môn Thiền đức Phật dạy rằng: đây là pháp môn tự tu tự chứng Do đó anh phải sạch phiền não mới có thể giải thoát đặng. Vì vậy bắt buộc Thiền Sư dạy thiền phải chứng đắc về thiền trước hẳn hướng dẫn tín đồ vì lẽ họ không có được tha lực giúp đở.

Vì đây là thời đại cuối cùng  của chánh Pháp nên những tà sư xuất hiện rất nhiều. Đức Phật hẳn đã huyền ký  “Vào đời mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như sông hằng”

Những bậc tu hành chân chánh không được uu đãi cũng không có bạn đồng nghiệp hổ trợ nên thường hành đạo đơn độc và đành phải chấp nhận cảnh “an bần lạc đạo” để nhìn Phật pháp đi xuống.

Vì có những người quá tệ, không chịu học pháp chân chánh nên mới xảy ra cái nạn “đi chùa học đạo mà không hề biết đạo” Tín đồ chỉ biết đến Chùa  cho đông tìm sự vui thú rồi hảnh diện rằng mình có đi Chùa.

Con đường vãng sanh Cực Lạc đức Phật đã mở ra rồi, phải có bậc chân chánh tu hành hướng dẫn chúng sanh tu tập đúng mức như đạo tràng của ngài Tịnh Không và chúng sanh y giáo phụng hành thì 100 người tu 100 người vãng sanh.

Nhưng thực tế số người hiểu pháp môn Tịnh độ kém quá phần vì họ quá mê bổn tâm, phần vì gặp thầy không hướng dẫn, nên rốt cuộc chẳng được gì. Ngày lâm chung thân quyến họ chỉ biết ú ớ tự an ủi còn  nước còn tác hay là để chết oan uổng ở nhà thương.

Xong rồi thỉnh vị thầy mình yêu thích làm đám cúng 49 ngày rất hậu hỉnh và yên chi thân quyến mình đã được thầy giúp cho siêu độ rồi??! Thực sự thân quyến của mình đọa lạc nơi đâu cũng không ai hay biết. Tình cảnh này đã xảy ra rất nhiều.

Chỉ mong những người tu hành xuất gia nên hy sinh, “xã thân vì đạo” thì có thể giúp đở tín đồ được lợi lạc. Nhưng than ôi ! làm sao mơ ước được việc này? Vì là đời mạt kiếp!  thôi thì đành “đóng cửa thất” vậy..

Tỳ kheo Thích Trí Như - Vườn hoa Phật giáo