Kỳ Bố-tát đầu mùa an cư tại Việt Nam Quốc Tự

Sáng nay, 2-6 (29-4-Kỷ Hợi), chư tôn đức Tăng Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS), thành viên BTS GHPGVN TP.HCM, Thường trực các ban chuyên môn trực thuộc, Thường trực BTS GHPGVN 24 quận, huyện đã quang lâm về Việt Nam Quốc Tự (Q.10), tham gia kỳ Bố-tát thính giới chung đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ PL.2563.


Hòa thượng Phó Pháp chủ HĐCM cùng chư Tăng đảnh lễ Tam bảo

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã quang lâm Việt Nam Quốc Tự tụng giới cùng đại chúng.

Tại Tổ đường và chánh điện Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng thực hiện các nghi thức thiền môn, niêm hương, đảnh lễ Tam bảo; hội chúng cùng lắng lòng thính giới do HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP trùng tuyên, nhằm ghi nhớ những điều Đức Phật dạy, sống tỉnh thức, thanh tịnh, hòa hợp Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.
 

Mời xem bản tin trực tuyến của Giác Ngộ TV

Tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự với buổi bố-tát chung trong mùa An cư kiết hạ PL.2563

Trong mùa An cư kiết hạ PL.2563, đây là kỳ Bố-tát đầu tiên của chư Tăng thuộc BTS Phật giáo TP. Theo truyền thống, mỗi tháng trong mùa an cư, chư Tăng lãnh đạo Phật giáo TP và quận huyện vân tập về trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự để cùng Bố-tát tụng giới chung vào lúc 6 giờ, ngày 14 và 29 ÂL, sau đó là buổi sinh hoạt Giáo hội, thảo luận các hoạt động Phật sự của thành phố.

Mùa An cư kiết hạ năm nay, BTS GHPGVN TP, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ PL.2563 dự kiến sẽ tổ chức khóa cấm túc đặc biệt dành cho chư tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo TP, các ban chuyên môn, lãnh đạo 24 BTS GHPGVN quận, huyện trong thời gian 10 ngày. Khóa cấm túc dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 29-6 ÂL, tại Việt Nam Quốc Tự.


Chư tôn đức sống trong tinh thần của giới luật Đức Phật chế định

Ghi nhớ lời Đức Phật đã dạy nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ

Hòa thượng Phó Pháp chủ cùng thính giới với đại chúng

HT.Thích Minh Thông trùng tụng giới luật

Đại chúng lắng lòng thính giới để luôn sống tỉnh thức
 
Bài viết: "Kỳ Bố-tát đầu mùa an cư tại Việt Nam Quốc Tự"
HD - Ảnh: Bảo Toàn