Chùa Vĩnh Khánh (Chùa Trăm Gian)

Chùa tạo lạc tại làng An Ninh, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Chùa được hình thành từ thời nhà Đinh (Vua Đinh Tiên Hoàng). Tới đời Vua Lý Công Uẩn chùa vẫn chỉ là một am nhỏ tục gọi là Vãn Lộng Tự

CHÙA VĨNH KHÁNH

Di Tích Lịch Sử Cấp Quốc Gia
Trụ trì hiện nay là Đại đức Thích Tục Phương.

 

Chùa tạo lạc tại làng An Ninh, xã An Bình, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Chùa được hình thành từ thời nhà Đinh (Vua Đinh Tiên Hoàng). Tới đời Vua Lý Công Uẩn chùa vẫn chỉ là một am nhỏ tục gọi là Vãn Lộng Tự.
 
 mat tien chua vinh khanh
Chùa Trăm Gian 001
ngoi tam bai chua vinh khanh
Chùa Trăm Gian 002
Tương truyền: Nói tới sử chùa Vinh Khánh thì phải nói tới người con gái tên (Toàn Lương) tức Phạm Thị Toàn  mẹ mất sớm, cha mất khi Toàn Lương 17 tuổi, sắc đẹp nghiêng thành, năm 20 tuổi Bà được nhà vua gọi kiệu vào triều, song Bà quyết chí không lấy chồng. Bà trở về quê nhà, chính nơi đây người con gái trong trắng đã phát tâm qui y Phật đạo, vào năm Tân Tý (1101) Bỗng thiên hạ bị thiên tai, dịch bệnh người chết rất nhiều, khắp nơi đến cầu thỉnh. Bà gia tâm giải hạn, lập đàn niệm chú 7 ngày liền, cứu được dân chúng mệnh toàn khắp thiên hạ ai cũng cảm ơn lương đức của bà. Đến năm Quí Mùi (1103) Toàn Lương đột ngột qua đời, khi đó Bà mới 27 tuổi. Năm Đinh Hợi (1287) Giặc Nguyên kéo đại quân sang xâm lược nước ta lần thứ 3. Vua Trần Nhân Tông phái Trần Quan mang 30 vạn quân sông thẳng và đồn giặc nhưng không phân thắng bại, bèn tạm thời lui binh. Đến Vãn Lộng đóng quân tại chùa làng. Đêm nằm Trần Quan mộng thấy một người con gái hiện ra xin nguyện phù vua giúp nước. Trần Quan tỉnh mộng, ngay đêm đó cho sửa tế lễ trước chùa và dẫn đại quân xông thẳng vào trại giặc. Tướng Ô Mã Nhi và quân lính bỏ chạy tán loạn, giặc chết đuối nhiều vô kể. Trần Quan nghiệm đúng như trong mộng, liền dẫn đại quân về chùa, thân hành lễ bái, mở tiệc khao quân suốt 3 ngày liền. Bỗng dưng giữa ban ngày (vào giờ Ngọ) ở trong chùa rực rỡ ánh hào quang, sau đó cả một vùng trời đất nổi giông gió mù mịt. Trần Quan đột ngột từ trần ngay trong chùa. Quân dân hoảng sợ bèn dâng sớ tâu Vua. Vua nghe tin đại tang, bèn sai sứ thần và quan cai trị về tận nơi làm lễ nghinh táng. Sau đó cho lập miếu để sau này đèn hương cúng bái và lập riêng 1 ngôi đền thờ cúng nữ Nương ứng mộng, ban thưởng cho dân làng 800 quan tiền. 
 
ngoi tam bao chua vinh khanh
Chùa Trăm Gian 003

cong chua vinh khanh
Chùa Trăm Gian 004
 
Trải qua bao thăng trầm của dân tộc cũng là bấy nhiêu thăng trầm bi ai của ngôi chùa linh thiêng. Dưới sự chỉ đạo của nhiều đời sư uyên bác và lòng hướng mộ của nhân dân trong vùng, chùa mỗi ngày một thêm to đẹp. Bước sang đầu thế kỷ XX qui mô chùa đã lên đến 100 gian. Đặc biệt qua 9 năm kháng chiến chống Pháp chiến sự vùng này vô cùng khốc liệt, nhưng 100 gian chùa không vỡ một viên ngói, duy nhất một quả đạn pháo rơi vào chùa nhưng lại bị câm không nổ. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngôi chùa được dùng làm Viện Quân Y 7, nơi đây đã chữa trị hàng ngàn thương binh.
   

Ảnh chùa cung cấp, bài Đình Quang