Clip Vu Lan Tình Mẹ - Bé Ngọc Ngân

Bài hát được bé Ngọc Ngân trình bày trong lễ vu lan tại chùa Thiên Quang năm 2015


​Vu Lan Tình Mẹ - Bé Ngọc Ngân