Khởi Tâm Xuất Chí

PHỤNG VÌ: Phước Hưng Đường Thượng, Từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Nhất Thế Thượng THIỆN Hạ HUỆ Húy Nhựt  Thành Huỳnh Công Đại lão Hòa Thượng Giác linh.

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HUỆ 1941-2020
 
Lưng trời mây nắng có trông
Giữa niềm trù Phú, cõi lòng thanh nhiên,
Đồng Tháp quê giữ trăm niềm
Cò bay thẳng cánh, ưu phiền dẹp tang.

Ba ngàn thế sự thênh thang
Vô thường chợt đến, ngộ trang kinh mầu,
Bồ đề ươm hạt từ lâu
Bây chừ trổ nhánh, hồi đầu Phật Môn.

Chàng trai Văn Tấn dung ngôn
Từ quê thành thị, bốn ơn dưỡng tình,
Xa xa vọng tiếng chuông kinh
Khởi tâm xuất chí, đăng trình xuất gia.

Phước Hưng chốn tịnh hiền hoà
Vĩnh Tràng Cầu pháp, dung hà nương thân,
Thời hành điệu, một chữ Nhân
Hầu thầy hôm sớm, chuông ngân mây Huyền.

Sa di giới pháp trao truyền
THIỆN HUỆ ấn chứng, giữ nguyên lời thầy,
Chuyên cần thức tỉnh đong đầy
An nhiên trú pháp, tháng ngày đạo tâm.

Ba y bình bát nhã tầm
Đăng đàn giới luật, thiện tâm trọn đời,
NHẬT THÀNH, Phú kệ tinh khôi
Chấp tay lãnh thọ, sáng ngời Thích Tôn.

Nương Ngài VĨNH ĐẠT y ngôn
Sáu thời trì nguyện, hoa thơm thanh bình,
Pháp Hoa kinh tụng sương minh
Luật nghi trì giữ, độ trình hương say.

Đàn đầu giới thể truyền tay
Yết Ma giáo thọ, chuyển đầy tình thương.
Nương Đức chúng độ soi đường
Đệ Lục kế vị, noi gương trụ trì.

Từ Giáo Dục, đến luật nghi
Hiệu trưởng Trung Cấp, Tăng -Ni nương nhờ,
Tịnh tài dâng cúng đôi bờ
Dành phần Ngài Lại, xây tờ kinh thiên.

Trùng Hưng Tam Bảo vẹn truyền
Cung Ngôi Phương Trượng, an nhiên hành trì,
Sáu chữ Danh Hiệu A Di
Tha tâm ứng hiện, đến đi hương lòng.

Ngài Tự tại cõi sắc không
Buôn tay nhẹ gót, mênh mông trở về,
Tây phương sen hiện giả mê
Thầy đi an trú, toà nghê gót hài.

Sen vàng cung đón liên đài
Ngôi hàng thượng phẩm, tiễn Ngài hồi quy,
Thong dong cõi tịnh khắc ghi
Ngàn năm nhớ dáng, dung nghi Tình Thầy..!


Cung kính:

Vọng Giác Nhiên Đài- Dung tướng An Nhiên.

-  Thành Viên Hội Đồng Chứng Minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
-  Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
-  Nguyên Ủy viên  Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
-  Nguyên Ủy viên Ban Tăng Sự Trung Ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
-   Nguyên Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
-   Nguyên Thành viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.
-   Nguyên Hiệu Trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp.
-   Trụ trì chùa Phước Hưng, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.


Do niên cao lạp trưởng, Trưởng Lão  Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 6 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 8 năm 2020 (nhằm ngày 28 tháng 6 năm Canh Tý) tại chùa Phước Hưng, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

* Trụ thế: 80 năm
* Hạ lạp: 58 năm


Chúng con Tk thích Minh Thế, đã có nhân duyên diện kiến trở về Chốn Tổ Phước Hưng, khi tuổi đạo còn non trẻ, vào mùa hạ 2010, chúng con có nhân duyên trở về đảnh lễ, tham vấn, và chiên bái các chốn Tùng lâm, trong đó có duyên diện kiến đến Ngài.

Một vị Thầy giáo dục cho bao thế hệ tăng sinh trẻ bước vào đạo, một bậc Thầy đã nhiều lần trao truyền giáo pháp giới thể chu viên cho tăng chúng nương tựa trong các đại giới đàn.

Ngài là vị giáo thọ sư, vị vi tác Hoà Thượng Đàn Đầu, vị yết ma truyền trao tâm giới, vị Tôn chứng giới đàn chu viên.

Nụ cười của Ngài và dung nghi khi ai được duyên diện kiến hầu cận, được nghe tiếng nói của Ngài với lời dạy dung dị thì hạnh nguyện viên tròn.

Tâm và thân Ngài luôn là một dung lượng từ bi, trí tuệ ấy luôn khiêm cung trước chư vị trưởng bối.

Hôm ấy, ngày 27-08 âm lịch của năm 2010, chúng con được Ngài chỉ dạy mấy điều:

- Cung kính chư Phật, thì phúc Đức có mặt khắp trú xứ, Trời- Người quy ngưỡng.
- Cung kính Pháp bảo, mà học thì sẻ đưa tuệ tìm về trong gốc rễ Chánh pháp,và nhân duyên.
- Cung kính chư Tăng, nơi bản nguyện thể chứng tâm, từ Tăng già Hoà và tịnh, hợp và Thanh.
- Khiêm cung và Hiếu dưỡng thì mới có Tâm, như Tổ Nhất Định.
- Học và hành trì, nguyện sẻ mãi dung thông....!


Chúng con đã vận dụng và đi du hoá xứ Bắc, mang hành trang ấy đi khắp để trọn đầy niềm tin.

Hôm nay, nghe hay tin Ngài Quy Tây cảnh tịnh, chúng con ở xa xin bái vọng Giác linh Đài nơi lưu giữ nhục thân của Ngài.

Cung kính tiễn gót.
                 
Tk: Thích Minh Thế
                 Bút danh: Hỷ Tâm Hải Triều
                 Bút hiệu: Tịnh Nhật Vân Quang 
                 Ngày 17-08-2020
                 Ngày Âm Lịch: 28-06-Canh Tý.