Người Trồng Hoa Trong Vườn Tâm

Người Trồng Hoa Trong Vườn TâmMảnh đất trong khu vườn tâm
 
Công Thầy vun xới gieo mầm từ bi
 
Vườn hoa tươi tốt xanh rì
 
Sắc hương Trí tuệ Từ bi ngạt ngào.
 
Tỏa hương thơm rộng lối vào
 
Hoằng dương Phật pháp thanh cao an lành,
 
Cho đời mãi mãi tươi xanh
 
Giải thoát giác ngộ chúng sinh ưu phiền.
 
Cho nhân duyên gặp nhân duyên
 
Để  lòng thanh thản ưu phiền qua mau,
 
Vườn hoa khởi sắc tươi mầu
 
Con đường chánh đạo khắc sâu trong đời,
 
Ánh sáng Phật pháp rạng ngời
 
Chiếu soi mãi mãi cho đời an vui.

Bài thơ này xin dành tặng Thầy Thích Nghiêm Thuận người sáng lập ra trang nhàVườn hoa Phật giáo

 

 Thanh Bình