Vãn cảnh chùa

Đời người một kiếp phù vân/ Tránh xa bến đục, ước gần bến trong.


Vô vàn cuội trắng sân chùa
Càng tôn cảnh sắc chớ bừa bước vô
Cửa thiền thanh tịnh, nam mô
Đá đẹp thanh khiết điểm tô ngói hồng.

Lom khom các vãi nâu sòng
Nâng niu chăm chút nhẹ lòng say sưa
Cảnh chùa tĩnh lặng hương đưa
Tham sân si có biết chừa nơi đây.

Chùa thiêng tâm tịnh ngày ngày
Về nơi cửa Phật xót thay cõi trần
Đời người một kiếp phù vân
Tránh xa bến đục, ước gần bến trong.

Mai này về với hư không
Nhẹ nhàng, thanh thản lai bồng bến xa
Cõi tạm dẫu lắm phong ba
An nhiên vui khỏe nở hoa bốn mùa.

Pham Thi Hong Thu
1/10/2020