Vãng cảnh chùa

Tác giả: Hồng Ngoãn, quê quán: Hải Dương

Chùa Đống Phúc (hay chùa Yên Giang), thị xã Quảng Yên

 
VÃNG CẢNH CHÙA

Ta lại về qua vãn cảnh thiền
Vĩnh Thanh tồn tại đã bao niên,
Nghe lòng nhẹ nhõm buông thù hận
Thấy dạ thanh tao trút muộn phiền.

Mến bởi nơi đây người thánh thiện
Yêu vì chốn ấy cảnh bình yên,
Cầu cho quốc thái dân an lạc
Thuận gió hòa mưa khắp mọi miền.

THĂM CÔN SƠN KIẾP BẠC

Nay về Kiếp Bạc buổi đầu xuân
Thỏa nỗi niềm mong đã mấy lần,
Ngắm dải sương mờ trên đỉnh núi
Nghe làn gió thoảng giữa phù vân.

Thông reo ngỡ tưởng lời ca vọng
Suối chảy như là khúc nhạc ngân,
Vãn cảnh non ngàn tha thiết mộng
Lòng con thấy nhẹ nỗi phong trần.