Chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền

Vườn hoa Phật giáo xin giới thiệu chùm ảnh HT Thích Đức Chơn lúc sanh tiền. Một bậc thầy đạo cao đức trọng đã thị tịch tại Tu viện Quảng Hương Già Lam (498/11 Lê Quang Định, Q.Gò Vấp) ngày 27-11-2017, trụ thế 86 năm, 62 hạ lạp.


Ba trừng tâm nguyệt hiện
Nhãn ế loạn hoa sanh
Đức Chơn tâm thường tịnh
Hải Tánh tự nhiên thanh

 

 
Hòa thượng Thích Đức Chơn là bậc thầy đạo hạnh từ bi, Ngài luôn được Tăng Ni Phật tử khắp nơi tôn kính, cung thỉnh chứng minh đàn tràng khi có Đại lễ diễn ra

Hoà Thượng tuổi nay đã bát tuần
Vẫn thường ngồi thỉnh tiếng chuông ngân
Phá tan vọng tưởng trong ba cõi
Dẹp sạch vô minh ở sáu trần
Cánh hạc nhẹ bay trong ánh đạo
Hoa đàm hương ngát khắp thiên nhân
Viên minh đức tánh tâm thường tĩnh
Chơn tính biển sâu vốn trong ngần.*


Cảm tác khi thấy đích thân Hoà thượng Viện chủ ngồi thỉnh chuông U minh trong đại lễ tưởng niệm Ôn Già Lam.
(Đệ tử Phước Châu) hai câu cuối lấy ý trong bài kệ phú pháp của Ôn Già Lam đặt cho Ôn Viện chủ.

Dâng Ôn nhánh hoa
hương sắc đậm đà
Giới Định Huệ học
đức từ lan xa

Tăng chúng và quý Phật tử khánh tuế Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quang và Hòa Thượng thượng Đức hạ Chơn
 

Cố HT. Thích Đức Chơn; cố HT Thích Quang Đạo dâng hương lễ Tổ tại Tu viện Quảng Hương Già Lam ngày về cội 28/03/2017.

Tăng chúng chụp cùng Hòa thượng viện chủ Tu viện Quảng Hương Già Lam - Tết Bính Thân.
 

Cố Hòa thượng Thích Đức Chơn cùng cố Hòa thượng Thích Quang Đạo truyền giới thập thiệp cho Phật tử tại Tu viện Quảng Hường Già Lam năm 2015.

GĐPT Đức Chơn cài Hoa hồng cho Ôn Già Lam mùa Vu Lan 2016.

Ôn Già Lam đạo từ mùa Vu Lan 2016.

Bậc thầy cao cả, hiền hòa và dung dị.


Hòa thượng Thích Đức Chơn đọc diễn văn Lễ Kỳ Siêu - Kỳ An nạn nhân động đất tại Nepal ngày 4/5/2015.

Hoà thượng THÍCH ĐỨC CHƠN, Hoà thượng THÍCH QUANG ĐẠO chứng minh đêm về cội tháng 4 năm 2015.

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Từ Lâm Tế Chánh tông Tứ thập tứ thế Quảng Hương Già Lam Tu viện Viện chủ Húy thượng NGUYÊN hạ MỸ, Tự ĐỨC CHƠN, Hiệu HẢI TÁNH, Phạm công Trưởng lão Hòa Thượng Giác linh Ân sư Tân viên tịch.