Hương lạ Nam Việt

Nhân mùa Vu Lan năm nay, như luồng gió lạ đưa đẩy mọi người tự động thể hiện lòng vị tha. Ngoài sinh hoạt tất yếu Tôn giáo, người dân tự động xã hội hóa mọi việc làm nhiều ý nghĩa. Có lẽ đây là tiền lệ cho người dân, không chỉ mùa Hiếu hạnh, mà thường xuyên thể hiện tấm lòng nhân ái trong một xã hội có quá nhiều hiện tượng tiêu cực hiện nay.

Vu Lan năm nay có gì lạ?

Thưa chả lạ gì mỗi độ Vu Lan sang

Vẫn hoa hồng, hoa trắng

Vẫn báo hiếu, vẫn bố thí cúng dường, vẫn phóng sanh chẩn tế…


 
Chiếc xe đạp của cụ ông ngoài 70, bán kem bán bánh, kèm theo hoa hồng hoa trắng biếu tặng bà con để nhắc nhở đám trẻ nhớ lại ân dưỡng dục sanh thành.

Trên vĩa hè, xe bánh mì, hộp bún xào, thùng nước uống .. mời gọi khách qua đường vui lòng ghé lại nhận tấm lòng của bà con phát tâm hùn phước.Hai tay dâng quà cho khách qua đường lòng tràn đầy hoan hỷ.
Một tiệm chay không đồng, một đồng, tám đồng đều sốt sắng mời gọi khách vào.

Các chùa mở cửa cho khách vãng lai quá bộ thọ thực vô tư.

Chiếc xe đạp tự nguyện nhặt đinh gai cho người qua đường, một người khác vá xe miễn phí. Đoạn ổ gà, dân tự nguyện chắp vá trơn tru.

Các bệnh viện thường xuyên được nhận cơm ba bữa.

Một xóm nọ, gia đình phát tâm nấu chay thiết đãi bà con trong ấp.

Hàng đêm, nhóm thanh niên rảo quanh khu phố đem cơm đến tận người vô gia cư nằm vĩa hè. Một cậu trè xin cơm thừa của chùa đem cho giới lao động nghèo khổ. Hai thanh niên lạ, đến tận gia đình tật nguyền, nấu ăn chăm sóc người bất hạnh.

Còn nhiều những tấm lòng và bàn tay nhân ái chia xẻ cho nhau.

Còn nhiều những hiện tượng nhân hậu tự phát qua nhiều hình thức lạ.

Miền Nam hình thành 300 năm, không chỉ cuộc sống lúa nước do tiền nhân mở mang bờ cỏi. Họ còn sống nhờ cốt tủy đạo đức cha ông truyền thụ. Một Phật thầy Tây An, Một PGHH, Tứ Ân hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Đại đạo Cao Đài…là những luồng sinh khí nuôi sống dân hiền. Lòng từ bi, vị tha, hiền hậu…un đúc thành một bộ phận của dân tộc biết lá rách đùm lá nát. Quả thật, dân miền Tây Nam bộ không giàu vật chất nhưng giàu tấm lòng nhân ái.

Hành động từ thiện từ đây lan tỏa biến thành phong trào, biến thành lẽ sống tự nhiên như máu chảy ruột mềm. Dân miền Nam , không ai gọi ai, tự động cùng nhau làm phước.

Nhân mùa Vu Lan năm nay, như luồng gió lạ đưa đẩy mọi người tự động thể hiện lòng vị tha. Ngoài sinh hoạt tất yếu Tôn giáo, người dân tự động xã hội hóa mọi việc làm nhiều ý nghĩa. Có lẽ đây là tiền lệ cho người dân, không chỉ mùa Hiếu hạnh, mà thường xuyên thể hiện tấm lòng nhân ái trong một xã hội có quá nhiều hiện tượng tiêu cực hiện nay.

Hương hiếu hạnh hay hương đạo đức đang lan tỏa dần khắp Bắc Nam!

Bài viết: "Hương lạ Nam Việt"
Minh Mẫn/ Vườn hoa Phật giáo
15/8/2019